Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


      Bedrijfsgegeven: PDAforU
      KvK nummer: 24380718
      BTW-identificatienummer: NL001631804B25


 Versie december 2019

1. OVEREENKOMST

PDAforU is gevestigd en kantoorhoudend op de Riga 6F, 2993 LW Barendrecht, voor vragen kunt u e-mailen naar info@pdaforu.nl.
PDAforU staat in het handelsregister van Kamer van Koophandel te Rotterdam ingeschreven onder nummer 24380718.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij PDAforU als leverancier/importeur van producten optreedt. Onder PDAforU wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de website verstaan de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid.

PDAforU biedt haar producten aan in verschillende internetwinkels zowel particuliere als zakelijke klanten:
www.PDAforU.nl

De koopovereenkomst tussen Dutchplaza groothandel.nl is onderdeel van PDAforU.nl en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging per email is verstuurd naar de klant. Dit vindt normaal gesproken plaats binnen enkele minuten na het plaatsen van de order. PDAforU& Dutchplaza groothandel behoudt zich het recht om elke bestelling individueel te beoordelen.

PDAforU & DutchPlaza groothandel behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsites van PDAforU & DutchPlaza groothandel  en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. AANBIEDINGEN

Aanbiedingen of prijsopgaven zijn geldig voor de duur als door PDAforU & DutchPlaza groothandel aangegeven en onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten. PDAforU & DutchPlaza groothandel behoudt zich het recht vooracties en aanbiedingen te beëindigen zonder opgaaf van reden.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 1 a 2 week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Informatie, afbeelding, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via email worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. PDAforU & DutchPlaza groothandel garandeert echter niet dat alle aanbieding en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. afwijking kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. OFFERTE, PRE-ORDER

Offerte zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

4. HERROEPINGSRECHT

U heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 7 werkdagen zowel PDAforU & DutchPlaza groothandel, gerekend vanaf de dag dat u het bestelde artikel in ontvangst heegt genomen.

Tijdens deze termijn moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dan dient u dit zo spoedig als mogelijk aan ons kenbaar te maken door het sturen van een mail of onderstaand telefoonnummer. Vervolgens kunt u het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijs mogelijk) in de originele staat en verpakking, aan ons retour te zenden.

Particulier: www.PDAforU.nl
U kunt het product retour zenden naar: PDAforU, Riga 6F, 2993 LW Barendrecht.

Groothandel
Met een RMA formulier kunt u het artikelen aanmelden die u retour wil sturen of waarvoor u een reparatie wilt aanvragen.
U kunt het product retour zenden naar: PDAforU, Riga 6F, 2993 LW Barendrecht.

U ontvangst het eventueel betaalde orderbedrag, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, retour. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Retourzendingen worden niet in behandeling genomen indien het artikel niet of onvoldoende gefrankeerd is of wanneer het artikel onder rembours wordt teruggestuurd.

Het herroepingsrecht vervalt indien:
- De koper het artikel zelf heeft bewerkt of heeft geprobeerd het te herstellen.
- De originele verpakking niet aanwezig is of kapot is gemaakt.

5. UW CONTACTGEGEVENS

Het emailadres dat door u wordt opgegeven als contactadres, wordt regelmatig door u gelezen. en kan dus PDAforU & DutchPlaza groothandel, worden gebruikt als betrouwbaar communicatie medium. PDAforU & DutchPlaza groothandel behoud  zich het recht telefoonnummers op echtheid te controleren.

6. PRIJZEN

Alle prijzen zijn onder voorbehoud, prijzen als genoemd richting consument/particulieren zijn inclusief BTW en voor de DutchPlaza groothandel zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

PDAforU & DutchPlaza groothandel prijzen zijn exclusief verzendkosten en heffingen vande overheidswege. speciale aanbiedingen van PDAforU & DutchPlaza groothandel zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Alle prijzen op de site van PDAforU & DutchPlaza groothandel zijn onder voorbehoud van druk -en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7. BETALING

Om uw bestelling af te rekenen kunt u gebruik maken van een van de onderstaande betaalmogelijkheden. Uw betaling wordt verwerkt via de payment provider Sisow.nl. De betaalmogelijkheden van deze payment provider bieden u een gegarandeerd veilige transactie.

U kunt betalen door gebruikmaking van:

- iDeal
- Paypal
- VISA & MASTER CARD (Creditcard) via PayPal
- Overschrijving op de bankrekening van PDAforU

PDAforU & DutchPlaza groothandel kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

Indien de klant voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. PDAforU & DutchPlaza groothandel PDAforU is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartgever.

Als bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande en rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt verrekend.

In geval niet tijdige betaling is PDAforU & DutchPlaza groothandel bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

iDEAL

Afrekenen in de vertrouwde betaalomgeving van uw eigen bank. Als u internet gebruikt voor uw bankzaken, dan kunt u direct gebruik maken van iDeal, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Uw betaling wordt direct verwerkt.

PayPal

Eenvoudig en snel afrekenen met uw Paypal-account. Uw betaling wordt direct verwerkt.

VISA & MASTERCARD (Creditcard) via PayPal

Betalen met uw creditcard is, dank zij de beveiligde verbindingen van onze betalingspartner, veilig en snel. U kunt betalen met uw Visa- of Mastercard. Uw betaling wordt direct verwerkt.

Overschrijving op de bankrekening van PDAforU

U kunt uw bestelling betalen door het orderbedrag via de bank over te schrijven. Als u op deze wijze betaalt, moet u er rekening mee houden dat het een paar dagen kan duren, voordat uw betaling op de bankrekening van is bijgeschreven.

8. LEVERTIJDEN EN VERZENDKOSTEN

Als de betaling, van uw bestelling, door PDAforU  & DutcPlaza groothandel is ontvangen en als het product bij ons op voorraad is, dan wordt uw bestelling na maximaal 3 werkdagen verstuurd. PDAforU & DutchPlaza groothandel  hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na het verstrijken van deze termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als uiterste termijn.

PDAforU & DutchPlaza groothandel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade, die ontstaan is als gevolg van het overschrijden van de aangegeven levertermijnen.
De verzendkosten bedragen voor leveringen binnen Nederland conform standaard verzending van PostNL.
Voor verzending naar het buitenland gelden afwijkende tarieven.

De te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

9. GARANTIE, SERVICE EN KLACHTEN

Uiteraard neemt PDAforU & Business.PDAforU elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. Als consument heeft u de verplchting om de bestelling, na het in ontvangst nemen, te onderzoeken of het overeenkomt met het volgens de overeenkomst bestelde product en of het voldoet aan de door u gewenst kwaliteit.

 
Indien u bezwaar wilt maken zowel particuliere als zakelijk, dan dient u PDAforU& DutchPlaza groothandel daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 60 dagen na het in ontvangst nemen van de bestelling, op de hoogte te stellen. Dit dient u schriftelijk of per email te doen.

Vermeld u hierbij duidelijk wat het probleem of de klacht is.

PDAforU & DutchPlaza groothanel neemt uw klacht zo spoedig mogelijk in behandelijk. Wij streven ernaar om binnen 14 dagen te reageren op uw klacht. Als dit niet lukt, dan zullen wij u van de vertragingsduur op de hoogte stellen. Als u andere klachten heeft, dan kunt u deze dezelfde wijze als hiervoor omschreven aan ons voorleggen.

Als wij na het beoordelen van uw klacht tot de conclusie zijn gekomen, dat uw klacht gegrond is, dan zullen wij, na overleg met u, naar een passende oplossing zoeken.

Indien het geval betreft die onder de garantie valt, dan kunt u ervoor kiezen om het orderbedrag terug te ontvangen. Ook kunt u een vervangend artikel kiezen.

PDAforU & DutchPlaza groothandel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in uitlevering door transporteur, noch voor ziekte of wettelijke regelingen c.q beperkingen

Garantie vervalt indien:

- De koper het artikel zelf heeft geprobeerd te herstellen.
- De koper de gebruiksaanwijzing en/of de gebruiksinstructies niet juist heeft opgevolgd.
- De koper het artikel anders gebruikt heeft dan waarvoor het bestemd is.

PDAforU & DutchPlaza groothandel stelt een prettige relatie met u als klant zeer op prijs, wij doen ons uiterste beste om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

10.  ANNULEREN

Het annuleren van gereserveerd product is enkel mogelijk via schriftelijke bevestiging. Indien annuleren van een gereserveerd product meer dan 7 dagen voor release is niet met kosten belast. minder dan 7 dagen voor release zijn met EURO 50,00 kosten belast.

Het annuleren van Pre-order product is enkel mogelijk via schriftelijke bevesting.

Wordt een reeds met DutchPlaza groothandel  aangegane overeekomst eenzijdig door afnemer geannuleerd dan is DutchPlaza groothandel ter hare keuze gerechtigd, om afname en volledige betaling van geleverde goederen te verlangen of om afnemer annuleringskosten in rekening te brengen. De annuleringskosten zullen minimaal 40% bedragen van de gefactureerde of te factureren waarde waarde van de opdracht indien de annulering DutchPlaza groothandel binnen een termijn van 14 dagen heeft bereikt en zal nadien minimaal 50% bedragen met beide gevallen een minimum van EURO 500,--

11.  NIET AFGENOMEN BESTELLING

Bij het niet afnemen van een reeds verzonden bestelling wordt EURO 50.00 aan adminstratie-kosten aan de klant doorberekend.

Reserveringen voldoen in deze dezelfde voorwaarden als bestelling.

12.  OVERIGE

In alle situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist PDAforU & DutchPlaza groothandel naar wettelijke bepaling.

Alle afbeeldingen; foto’s,tekeningen etc. en (technische) specicaties; o.a. gegevens betreffende
gewichten,afmetingen,kleuren etc. op de internetsite van PDAforU & DutchPlaza groothandel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13. CROWDFUNDING

1.1 Duur: De Overeenkomst gaat in op de dag dat de Investering is bijgeschreven op Rekening nummer 3339786, IBAN: NL40INGB0003339786, BIC: INGBNL2A, ING Bank, t.n.v PDAforU en de opschortende voorwaarden zijn voldaan. De Overeenkomst eindigt op .. .... 20...
1.2 Investering: Het geïnvesteerde bedraagt € ...... per Certificaat, dit bedrag zal door de Durftkapital wenst te investeren.
1.3 Rente. De rente zal 4%, 6% en 8% bedragen over het geïnvesteerde bedrag, De investering en de rente zullen na vervulling van de opschortende voorwaarden opeisbaar zijn vanaf ......... 20....
1.4 Looptijd. De Investeringsovereenkomst is aangegaan voor een periode van 4 jaar ingaande op ...... 20... en aldus eindigend op ...... 20....

Diversen

1.5 Volledige Overeenkomst. Deze overeenkomst behelst de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de deelneming in PDAforU & DutchPlaza groothandel en vervangt alle eerdere overeenkomsten, reglementen, toezeggingen, regelingen of verklaringen van welke aard dan ook die door Partijen of één van de Partijen mondeling of schriftelijk zijn gemaakt of gegeven.
1.6 Geen derdenwerking. Een Persoon die geen partijen is bij deze Overeenkomst kan geen rechten ontlenen aan deze Overeenkomst en/of geen beroep doen op enige bepaling in deze Overeenkomst.
1.7 Overdracht of bezwaring. Geen van de Partijen mag deze Overeenkomst overdragen (contractsoverneming) of een of meer van haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen of bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PDAforU & DutchPlaza groothandel.
1.8 Gedeeltelijke Nietigheid. Ingeval een bepaling van deze Overeenkomst nietig of nietafdwingbaar is, blijft de rest van deze Overeenkomst van kracht voor zover, gegeven de strekking en het doel van deze Overeenkomst, die rest niet onverbrekelijk verbonden is met de nietige of niet afdwingbare bepaling.
1.9 Rechtskeuze. Deze overeenkomst wordt beheerst door, en dient te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukje informatie, die door de browers van uw computer worden opgeslagen.
PDAforU & DutchPlaza groothandel gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen in staat om informatie te verzamelen over het van onze diensten, zodat wij deze kunnen verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw computer zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangen.

Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Postadres
PDAforU
Riga 6F
2993 LW Barendrecht
E-mail:
info@pdaforu.nl

KvK nummer Rotterdam: 24380718
BTW-identificatienummer: NL001631804B25